AleidaV’s projecten

 

Projectleider Buurtwarmte Voltabuurt voor Alliander DGO (okt 2015-heden)

Projectleider a.i. Stroomversnelling in Gebruikskwaliteit voor VACpunt Wonen (sep-dec 2015)

Beleidsplan Zonnepanelen op huurwoningen van Woonvisie Ridderkerk (maart-sept 2015)

Adviseur programmalijn Energiebesparen voor het Amsterdams Steunpunt Wonen (2013-heden)

Adviseur energiebesparing voor Verenigingen van Eigenaren- i.o.v. Gemeente Amsterdam (2014-heden)

Adviseur energiebesparing voor Energiesprong Amsterdam (2013-heden)

 

 Herhuisvesting in de Staalmanpleinbuurt

 

Met 2 collega’s aan de slag om de herhuisvesting van zo’n 220 huishoudens voor de Alliantie Amsterdam uit te voeren. Procesvoorbereiding, huisbezoeken bij alle bewoners, inventariseren van woonwensen, toewijzen van nieuwbouwwoningen en alle bijkomende zaken organiseren en/ of afhandelen.

 

 

Groen kunt u zelf doen!

Workshop voor toekomstige bewoners van Co Green- klimaatneutraal nieuwbouwproject van Eigen Haard. Op de dag van de duurzaamheid 10-10-2012 zijn bewoners voorgelicht over de mogelijkheden om te besparen op het energieverbruik van huishoudelijke apparaten. quizvraag voor website quizvraag2

 

De ‘Meerkanaalsaanpak’ bij corporaties.

Verkenningsronde in opdracht van het ASW langs Amsterdamse corporaties en huurderskoepels. Hoe ziet het duurzaamheidsbeleid eruit? Wat zijn kansen voor bewoners? Hoe kijkt men aan tegen het ASW aanbod om langs meerdere kanalen de bewonersinitiatieven te faciliteren en ondersteunen? Hoe kunnen partijen kortom samenwerken in tijden van zeer beperkte investeringsruimte?

kanalen

 

Een greep uit het werk van 11 jaar Stadgenoot-AWV-Het Oosten

projectleider IFD-demonstratieprojecten “De flexibele doorbraak” ; een renovatiemethode voor het aanpassen van woningplattegronden van na-oorlogse gestapelde bouw – http://www.woonen.nl/woon_7/flexdoor.htm

Beleidsplan “Naar een duurzame AWV”: beleidsvoorstel incl. uitvoeringsprogramma voor het behalen van energiebesparingsdoelstellingen in bestaande bouw en nieuwbouw

Projectleider sedumdaken in de Amsterdamse binnenstad – http://www.stadgenoot.nl/woningcorporatie/buurten-wijken/duurzaamheid/groene-daken

Projectleider van PV-project op woongebouw in stadsdeel Westerpark – http://www.stadgenoot.nl/woningcorporatie/buurten-wijken/duurzaamheid/zonne-energie

Projectleider standaard Programma van Eisen nieuwbouw voor Het Oosten/Kristal: functionele en materiaaleisen voor nieuwbouw-appartementengebouwen op 3 ambitieniveaus uitgewerkt