foto

Aleida Verheus – een adviseur met kleur

 

Aleida (1968) staat voor en gaat voor duurzaamheid en kwaliteit in de bestaande woningbouw.

Haar missie is: het met raad en daad bijstaan van verhuurders,  bewoners en bouwers die willen bijdragen aan kwaliteit en duurzaamheid in de volkshuisvesting, door het inzetten van kennis van zaken, ervaring en creativiteit.

 

Aleida heeft jarenlange ervaring in advieswerk voor zowel bewonersorganisaties als corporaties. Na haar opleiding Volkshuisvesting aan de TU Delft heeft ze in Amsterdam en Rotterdam gewerkt als bewonersadviseur met betrekking tot participatie, woonlasten en woonkwaliteit. Vervolgens is zij begin deze eeuw aan de slag gegaan als productontwikkelaar bij een grote Amsterdamse corporatie. In de jaren die volgden heeft het werk zich toegespitst op bouwkundige vernieuwingen, oplossingen voor technisch beheer en het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid op tactisch en operationeel niveau. Naast het werk bij de corporatie geeft Aleida sinds enkele jaren trainingen aan adviescommissies wonen – vrijwilligersorganisaties die bouwplannen in hun gemeente toetsen op gebruikskwaliteit.

 

Aleida werkt bij voorkeur voor opdrachtgevers die ‘kleur bekennen’: die een heldere visie hebben op hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, en die deze visie inzetten om een duurzamere en kwalitatief betere woningvoorraad te realiseren. Door haar ervaring in de corporatiebranche weet ze wat nodig is om de verschillende disciplines in beweging te krijgen. Daarnaast weet ze wat bewoners beweegt en heeft ze een heldere visie hoe partijen zich tot elkaar kunnen verhouden. Tesamen met haar ruime kennis van technisch woningbeheer en energiebesparingsmogelijkheden kan dit tot een integrale aanpak leiden met draagvlak onder alle betrokkenen.

 

Werkervaring:

 • 2013-heden ZZP in duurzame volkshuisvesting: beleidsadvies, projectleiding en advisering op het gebied van duurzaamheid en woningkwaliteit.
 • 2013: voorbereiding en uitvoering herhuisvestingstraject 220 huishoudens in stedelijke vernieuwingswijk Slotervaart
 • 2013: advisering inzake Meerkanaalsaanpak (energiebesparing door bewoners) van Amsterdams Steunpunt Wonen
 • 2012: voorlichtingsbijeenkomst “groen kunt u zelf doen” voor huurders Eigen Haard
 • 2008-heden: freelance trainer bij VACpunt Wonen, kenniscentrum voor gebruikskwaliteit: gebruikswaliteit en energiebesparing
 • 2001-2012: woningcorporatie Stadgenoot (v/h Het Oosten en AWV) medewerker innovatie en beleid bij afdeling Strategie resp. bedrijfseenheid Vastgoed
 • 1997-2000: bewonersadviseur bij Steunpunt Wonen Rotterdam
 • 1994-1997: bewonersadviseur bij STIBAN (Stichting Bewonersondersteuning A’dam Noord)
 • 1992-1994: bewonersadviseur bij Wijkcentrum Jordaan

 

Opleiding:

 • 2013                  ISBW-post HBO projectmanagement
 • 2009                 EPA-W adviseursexamen (KBI register nr. 2517)
 • 1999                 Cursus Volkshuisvestingsbeleid; NIROV
 • 1998                 Leergang Middle-management voor de non-profitsector; VOG-advies
 • 1987-1994         Bouwkunde aan de TU Delft, afstudeerrichting Volkshuis­vesting
 • 1980-1986         VWO Christelijke Scholengemeenschap ‘Sweelinck’ te Amster­dam