Sinds begin 2014 ben ik een van de adviseurs die verbonden is aan het gemeentelijk VvE Energie-advies.

In die hoedanigheid heb ik inmiddels ruim 60 VvE’s bezocht. Na een gesprek met bewoners/ vve-bestuurders op locatie maak ik een rapportage waarin ik alle besproken punten heb uitgewerkt: de wensen, de vragen, informatie over technische mogelijkheden, kostenramingen en opbrengstenramingen, te ondernemen stappen, verwijzingen naar goede voorbeelden en informatiebronnen. De praktijk is weerbarstig: veel met name kleine VvE’s hebben te maken met eigenaren die om allerlei redenen geen belang bij investeren hebben, zoals beoogde verkoop van de woning, verhuren als expatwoning of AirBNB, regelmatig verblijf elders. Dan is het lastig een meerderheid bereid te vinden in het investeren in isolatieglas of zonnepanelen.

Gelukkig zijn er ook VvE’s die zeker wel plannen tot uitvoering weten te brengen. En veel VvE’s zijn er nog serieus over in beraad. De ALV die de meeste VvE’s in het voorjaar plannen, zullen dan uitsluitsel over de haalbaarheid van de plannen brengen.

Dia1

(Illustratie dateert van oktober 2015)

 

Mijn doel bij de inzet in het VvE Energie-adviestraject:

  • help de VvE een stap verder in het denken over, en investeren in, energiebesparende en duurzame maatregelen
  • analyseer wat de bewoners en het bestuur belangrijk vinden: comfort, kouklachten oplossen, energiekosten besparen, het milieu beschermen, slim investeren, zorgeloos wonen….
  • zoek naar de ideale combinatie van technische mogelijkheden, financiele aanknopingspunten en bewonerswensen
  • Kijk niet alleen naar techniek, maar ook naar het proces en de relatie tussen VvE belangen en individuele belangen en wensen
  • Breng kennis in over actuele technieken, bewezen oplossingen, financiele arrangementen zoals voordelige leningen en subsidies

VvE’s in Amsterdam kunnen gebruik maken van het gratis VvE energie-advies via de link

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vve-advies/

VvE’s buiten Amsterdam kunnen ook een energie-advies  aanvragen. Voor een quickscan, bestaande uit gesprek op locatie en een rapportage wordt een basistarief van  350 Euro ex BTW gerekend.Naar aanleiding van deze quickscan kunnen dan vervolgstappen gezet worden waarbij advies of begeleiding in overleg aangeboden wordt.

Neem hiervoor contact op via e-mail: aleidav@upcmail.nl

Of bel met 06 – 296 23496