Voorbeelden van energie-adviesrapporten voor VvE’s

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Voorbeelden van energie-adviesrapporten voor VvE’s

Inmiddels heb ik zo’n 140 VvE’s bezocht in Amsterdam in het kader van het gemeentelijke gratis aanbod VvE Energie-advies (zie www.amsterdam.nl/vveadvies)

Twee voorbeeldrapporten zijn hier in te zien, om een indruk te krijgen van de rapportage die naar aanleiding van het eerste adviesgesprek wordt opgesteld. Het is afhankelijk van de technische mogelijkheden van het gebouw maar ook van de vragen en wensen van de gesprekspartners welke onderwerpen worden uitgewerkt in de rapportage.

De rapportage beoogt op een laagdrempelige manier inzicht te geven in de mogelijkheden voor verduurzaming, waarbij zowel de technische en financiele aspecten, de onderhoudsplanning en -last but not least- de bewonerswensen en ervaringen leidend zijn. Verduurzaming zonder draagvlak werkt niet; investeren zonder terugverdienmodel werkt niet; dwarsbomen van gepland onderhoud werkt niet. Integratie werkt wel!

Leeswijzer voor niet-ingewijden in deze regeling: gratis energie-advies betekent dat de interesse van eigenaren en niet de  kansrijkheid voor verduurzaming  de aanleiding voor een adviestraject vormt.Daar waar weinig kansen zijn komen we ook en gaan we in gesprek. Daar waar kansen zijn komen we vervolgens nogmaals, en werken de concrete voornemens met het bestuur uit.

De conversie van de door mijzelf en collega-adviseurs in deze regeling verstrekte adviezen is ongeveer 35%.

VOORBEELD Energie-adviesrapport VvE – AleidaV 2017

 

VOORBEELD Energie-adviesrapport VvE – AleidaV-maart 2017

Saldering na 2020 ‘gunstig voor consumenten’?

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Saldering na 2020 ‘gunstig voor consumenten’?

VEH: Behoud de salderingsregeling tot 2023

Geplaatst op 13 dec 2017 , bijgewerkt 15 dec 2017, 11:50

Houd de bestaande salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen tot 2023 in stand, is de boodschap van Vereniging Eigen Huis aan minister Wiebes.

Update 15 december 2017: inmiddels heeft minister Wiebes aangegeven dat hij de salderingsregeling niet wil verlengen tot 2023, ondanks de stevige pleidooien van Vereniging Eigen Huis, Urgenda en een twintigtal andere organisaties om dit wel te doen. Vóór de komende zomer wil Wiebes duidelijkheid geven over een nieuwe regeling, die na 2020 van kracht wordt. Ook voor mensen die al zonnepanelen hebben moet dan duidelijk worden hoe een overgangsregeling er uit gaat zien. De minister heeft toegezegd dat zowel de nieuwe als de overgangsregeling gunstig moeten uitpakken voor consumenten. De komende maanden gaat hij hierover met diverse partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, in overleg. artikel vereniging eigen huis dec 2017

Aardgasvrij Amsterdam- interessant artikel

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Aardgasvrij Amsterdam- interessant artikel

http://www.nul20.nl/dossiers/van-gas

Het dak op!

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Het dak op!

dit voorjaar werd mijn dak vernieuwd (nu 10 cm isolatie), werd een warmtepomp met dakunit geplaatst en zijn er 6 PV panelen bij gelegd. Nu eindelijk gelegenheid om het van dichtbij te bekijken (met dank aan M. Braam glazenwasser)

VvE advies voor gemengd beheer complexen van De Alliantie

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor VvE advies voor gemengd beheer complexen van De Alliantie

VvE energie-advies voor De Alliantie 5-9-2017

Teveel werk voor het goed onderhouden van een website….

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Teveel werk voor het goed onderhouden van een website….

….dat is eigenlijk geen excuus. Maarrrr….ik ben erg tevreden over mijn portefeuille van het afgelopen jaar.

Voor Alliander Duurzame Gebieds Ontwikkeling werken aan een buurtwarmteproject in Amsterdam. Zie voor meer info www.meerenergie.amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam de energie-adviezen voor Verenigingen van Eigenaren. Nu ruim 100 VvE’s bezocht en geholpen bij het nadenken over, of investeren in, verduurzaming. Er ligt veel werk! Mooi werk, veel te doen, en veel te leren.

Voor het Amsterdams Steunpunt Wonen (nu Stichting !WOON) diverse projecten op het gebied van energiebesparing en verduurzaming voor bewoners in Amsterdam

Voor VACpunt Wonen een aantal trainingen voor vrijwilligers over woonkwaliteit, energiebesparing, gezond en veilig wonen.

 

En inmiddels nog wat nieuwe ijzers in het vuur: trainingen Energiecoach voor corporatie-medewerkers bij Habitask

En contacten met de afstudeerrichting Built Environment van de Hogeschool Utrecht.

Later meer. Hoop ik (niet)…..

Energie-advies voor de vereniging van eigenaren

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Energie-advies voor de vereniging van eigenaren

Sinds begin 2014 ben ik een van de adviseurs die verbonden is aan het gemeentelijk VvE Energie-advies.

In die hoedanigheid heb ik inmiddels ruim 60 VvE’s bezocht. Na een gesprek met bewoners/ vve-bestuurders op locatie maak ik een rapportage waarin ik alle besproken punten heb uitgewerkt: de wensen, de vragen, informatie over technische mogelijkheden, kostenramingen en opbrengstenramingen, te ondernemen stappen, verwijzingen naar goede voorbeelden en informatiebronnen. De praktijk is weerbarstig: veel met name kleine VvE’s hebben te maken met eigenaren die om allerlei redenen geen belang bij investeren hebben, zoals beoogde verkoop van de woning, verhuren als expatwoning of AirBNB, regelmatig verblijf elders. Dan is het lastig een meerderheid bereid te vinden in het investeren in isolatieglas of zonnepanelen.

Gelukkig zijn er ook VvE’s die zeker wel plannen tot uitvoering weten te brengen. En veel VvE’s zijn er nog serieus over in beraad. De ALV die de meeste VvE’s in het voorjaar plannen, zullen dan uitsluitsel over de haalbaarheid van de plannen brengen.

Dia1

(Illustratie dateert van oktober 2015)

 

Mijn doel bij de inzet in het VvE Energie-adviestraject:

  • help de VvE een stap verder in het denken over, en investeren in, energiebesparende en duurzame maatregelen
  • analyseer wat de bewoners en het bestuur belangrijk vinden: comfort, kouklachten oplossen, energiekosten besparen, het milieu beschermen, slim investeren, zorgeloos wonen….
  • zoek naar de ideale combinatie van technische mogelijkheden, financiele aanknopingspunten en bewonerswensen
  • Kijk niet alleen naar techniek, maar ook naar het proces en de relatie tussen VvE belangen en individuele belangen en wensen
  • Breng kennis in over actuele technieken, bewezen oplossingen, financiele arrangementen zoals voordelige leningen en subsidies

VvE’s in Amsterdam kunnen gebruik maken van het gratis VvE energie-advies via de link

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vve-advies/

VvE’s buiten Amsterdam kunnen ook een energie-advies  aanvragen. Voor een quickscan, bestaande uit gesprek op locatie en een rapportage wordt een basistarief van  350 Euro ex BTW gerekend.Naar aanleiding van deze quickscan kunnen dan vervolgstappen gezet worden waarbij advies of begeleiding in overleg aangeboden wordt.

Neem hiervoor contact op via e-mail: aleidav@upcmail.nl

Of bel met 06 – 296 23496

 

 

 

Een update….na veel te lange tijd

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Een update….na veel te lange tijd

groen mannetje

 

het risico van een goedgevulde portefeuille: geen tijd om de website bij te werken.

Excuses daarvoor! In een notendop wat ik het afgelopen jaar zoal gedaan heb:

  • voor het Amsterdams Steunpunt Wonen: training van Energiecoaches bij woonstichting De Key; organiseren van de Bewoners Energie Dag (zie: http://www.steunpuntwonen.nl/bewoners-energiedag-een-impressie-woord-en-beeld/)
  • voor Woonvisie Ridderkerk: beleidsplan zonnepanelen op eengezins-huurwoningen
  • voor VACpunt Wonen: trainingen woonkwaliteit en energiebesparing; project Stroomversnelling in gebruikskwaliteit
  • voor gemeente Amsterdam: energie-adviezen voor Verenigingen van Eigenaren
Ook dit jaar loopt het VvE Energie-advieswerk door. Een leuke opdracht! Inmiddels heb ik zo’n 80 Verenigingen van Eigenaars gesproken en geadviseerd, wat heeft geleid tot investeringen in enige vorm van energiebesparende maatregelen bij zo’n 25 VvE’s.
Veel aandacht is er voor zonne-energie: wat kan er in VvE verband, wat is handig en wat juist niet? Leuk om mensen van dienst te kunnen zijn op dit onderwerp! https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vve-advies/
Nu ook druk bezig met een opdracht voor Alliander Duurzame gebiedsontwikkeling: projectleider van Buurtwarmte Voltabuurt. Kan er een buurt-energiebedrijf ontstaan dat warmte levert aan woningen, gevoed met restwarmte van de Jaap Eden IJsbaan? Zie ook www.meerenergie.amsterdam
Voor het ASW heb ik zojuist een uitvoerig projectplan uitgewerkt om in de komende jaren ruim 10.000 Amsterdamse huishoudens een advies van een Energiecoach aan te bieden: wat kun je zelf in huis besparen met kleine verbeteringen en bespaarproducten? Gemeente Amsterdam stelt hiervoor (dankzij een Groen Links motie van alweer een paar jaar geleden…)middelen ter beschikking.
Een goede start van het jaar dus, met een mooie projecten portefeuille. Maar…..er mag altijd nog wat bij! Op het snijvlak van beleid, duurzaamheid en bewonerswensen. Bij een corporatie weer eens..?

1 jaar, 1 maand en 1 dag “AleidaV”

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor 1 jaar, 1 maand en 1 dag “AleidaV”

op 23 oktober 2012 registreerde ik mijzelf bij de KvK als “AleidaV, ZZP in duurzame volkshuisvesting”

loesje2

Na ruim een jaar zelfstandigheid kan ik niet anders dan zeggen dat het een schot in de roos is geweest. Al die ruimte voor het werken aan de eigen drijfveren!

Een voorbeeldje: komende week werken aan: Besparen met de Buren, herhuisvesting Dunantbuurt en training WoonKwaliteitsonderzoek voor VACpunt wonen. En tussendoor gesprekken met het Klimaatbureau over adviseren van VvE’s, en met Zon op Nederland over kansen voor Zon in stadsdeel Noord.

Straks aan de slag met het zojuist aangeschafte VABI EPA. Volgend jaar méer energielabels maken.

Op naar een nieuw jaar ZZP in duurzame volkshuisvesting!

 

 

Bijna een jaar ‘AleidaV’

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Bijna een jaar ‘AleidaV’

loesje_loslaten

Zojuist vroeg een opdrachtgever mij per mail om een actuele CV toe te sturen. Deze kan dan in het bestand van ingehuurde zelfstandigen toegevoegd worden. Dat was voor mij een mooie gelegenheid om mijn CV, d.d. oktober 2012, weer even te bekijken.

Nu ben ik bijna een jaar actief als ‘AleidaV, ZZP in duurzame volkshuisvesting’. En zet ik mijn werkzaamheden op een rijtje, dan valt dat helemaal niet tegen.

Wat is het leuk om zo terug te kijken naar het afgelopen (bijna) jaar en te zien dat hetgeen ik voor ogen had tot nu toe blijkt te werken! Als je na 11 jaar loondienst bij grote corporaties ineens ‘los’ bent, sta je toch even raar te kijken en moet je je pad hervinden.

De mix van bewoners- en corporatie ‘look-and-feel’ zag ik zelf als mijn USP, gecombineerd met mijn kennis van en passie voor woningkwaliteit duurzaamheid in de bestaande woningbouw. En het werkt! Een mooie mix van opdrachtgevers en projecten in precies die thema’s.

Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Zeker nu ik zojuist de Troonrede met zoon Rein heb bekeken en tussen alle welklinkende zinnen hoor dat we meer en meer op onszelf zullen zijn aangewezen de komende jaren. Ik ga lekker door en heb vooralsnog lekker veel, leuk, afwisselend werk!