Teveel werk voor het goed onderhouden van een website….

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Teveel werk voor het goed onderhouden van een website….

….dat is eigenlijk geen excuus. Maarrrr….ik ben erg tevreden over mijn portefeuille van het afgelopen jaar.

Voor Alliander Duurzame Gebieds Ontwikkeling werken aan een buurtwarmteproject in Amsterdam. Zie voor meer info www.meerenergie.amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam de energie-adviezen voor Verenigingen van Eigenaren. Nu ruim 100 VvE’s bezocht en geholpen bij het nadenken over, of investeren in, verduurzaming. Er ligt veel werk! Mooi werk, veel te doen, en veel te leren.

Voor het Amsterdams Steunpunt Wonen (nu Stichting !WOON) diverse projecten op het gebied van energiebesparing en verduurzaming voor bewoners in Amsterdam

Voor VACpunt Wonen een aantal trainingen voor vrijwilligers over woonkwaliteit, energiebesparing, gezond en veilig wonen.

 

En inmiddels nog wat nieuwe ijzers in het vuur: trainingen Energiecoach voor corporatie-medewerkers bij Habitask

En contacten met de afstudeerrichting Built Environment van de Hogeschool Utrecht.

Later meer. Hoop ik (niet)…..

Energie-advies voor de vereniging van eigenaren

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Energie-advies voor de vereniging van eigenaren

Sinds begin 2014 ben ik een van de adviseurs die verbonden is aan het gemeentelijk VvE Energie-advies.

In die hoedanigheid heb ik inmiddels ruim 60 VvE’s bezocht. Na een gesprek met bewoners/ vve-bestuurders op locatie maak ik een rapportage waarin ik alle besproken punten heb uitgewerkt: de wensen, de vragen, informatie over technische mogelijkheden, kostenramingen en opbrengstenramingen, te ondernemen stappen, verwijzingen naar goede voorbeelden en informatiebronnen. De praktijk is weerbarstig: veel met name kleine VvE’s hebben te maken met eigenaren die om allerlei redenen geen belang bij investeren hebben, zoals beoogde verkoop van de woning, verhuren als expatwoning of AirBNB, regelmatig verblijf elders. Dan is het lastig een meerderheid bereid te vinden in het investeren in isolatieglas of zonnepanelen.

Gelukkig zijn er ook VvE’s die zeker wel plannen tot uitvoering weten te brengen. En veel VvE’s zijn er nog serieus over in beraad. De ALV die de meeste VvE’s in het voorjaar plannen, zullen dan uitsluitsel over de haalbaarheid van de plannen brengen.

Dia1

(Illustratie dateert van oktober 2015)

 

Mijn doel bij de inzet in het VvE Energie-adviestraject:

  • help de VvE een stap verder in het denken over, en investeren in, energiebesparende en duurzame maatregelen
  • analyseer wat de bewoners en het bestuur belangrijk vinden: comfort, kouklachten oplossen, energiekosten besparen, het milieu beschermen, slim investeren, zorgeloos wonen….
  • zoek naar de ideale combinatie van technische mogelijkheden, financiele aanknopingspunten en bewonerswensen
  • Kijk niet alleen naar techniek, maar ook naar het proces en de relatie tussen VvE belangen en individuele belangen en wensen
  • Breng kennis in over actuele technieken, bewezen oplossingen, financiele arrangementen zoals voordelige leningen en subsidies

VvE’s in Amsterdam kunnen gebruik maken van het gratis VvE energie-advies via de link

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vve-advies/

VvE’s buiten Amsterdam kunnen ook een energie-advies  aanvragen. Voor een quickscan, bestaande uit gesprek op locatie en een rapportage wordt een basistarief van  350 Euro ex BTW gerekend.Naar aanleiding van deze quickscan kunnen dan vervolgstappen gezet worden waarbij advies of begeleiding in overleg aangeboden wordt.

Neem hiervoor contact op via e-mail: aleidav@upcmail.nl

Of bel met 06 – 296 23496

 

 

 

Een update….na veel te lange tijd

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Een update….na veel te lange tijd

groen mannetje

 

het risico van een goedgevulde portefeuille: geen tijd om de website bij te werken.

Excuses daarvoor! In een notendop wat ik het afgelopen jaar zoal gedaan heb:

  • voor het Amsterdams Steunpunt Wonen: training van Energiecoaches bij woonstichting De Key; organiseren van de Bewoners Energie Dag (zie: http://www.steunpuntwonen.nl/bewoners-energiedag-een-impressie-woord-en-beeld/)
  • voor Woonvisie Ridderkerk: beleidsplan zonnepanelen op eengezins-huurwoningen
  • voor VACpunt Wonen: trainingen woonkwaliteit en energiebesparing; project Stroomversnelling in gebruikskwaliteit
  • voor gemeente Amsterdam: energie-adviezen voor Verenigingen van Eigenaren
Ook dit jaar loopt het VvE Energie-advieswerk door. Een leuke opdracht! Inmiddels heb ik zo’n 80 Verenigingen van Eigenaars gesproken en geadviseerd, wat heeft geleid tot investeringen in enige vorm van energiebesparende maatregelen bij zo’n 25 VvE’s.
Veel aandacht is er voor zonne-energie: wat kan er in VvE verband, wat is handig en wat juist niet? Leuk om mensen van dienst te kunnen zijn op dit onderwerp! https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vve-advies/
Nu ook druk bezig met een opdracht voor Alliander Duurzame gebiedsontwikkeling: projectleider van Buurtwarmte Voltabuurt. Kan er een buurt-energiebedrijf ontstaan dat warmte levert aan woningen, gevoed met restwarmte van de Jaap Eden IJsbaan? Zie ook www.meerenergie.amsterdam
Voor het ASW heb ik zojuist een uitvoerig projectplan uitgewerkt om in de komende jaren ruim 10.000 Amsterdamse huishoudens een advies van een Energiecoach aan te bieden: wat kun je zelf in huis besparen met kleine verbeteringen en bespaarproducten? Gemeente Amsterdam stelt hiervoor (dankzij een Groen Links motie van alweer een paar jaar geleden…)middelen ter beschikking.
Een goede start van het jaar dus, met een mooie projecten portefeuille. Maar…..er mag altijd nog wat bij! Op het snijvlak van beleid, duurzaamheid en bewonerswensen. Bij een corporatie weer eens..?

1 jaar, 1 maand en 1 dag “AleidaV”

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor 1 jaar, 1 maand en 1 dag “AleidaV”

op 23 oktober 2012 registreerde ik mijzelf bij de KvK als “AleidaV, ZZP in duurzame volkshuisvesting”

loesje2

Na ruim een jaar zelfstandigheid kan ik niet anders dan zeggen dat het een schot in de roos is geweest. Al die ruimte voor het werken aan de eigen drijfveren!

Een voorbeeldje: komende week werken aan: Besparen met de Buren, herhuisvesting Dunantbuurt en training WoonKwaliteitsonderzoek voor VACpunt wonen. En tussendoor gesprekken met het Klimaatbureau over adviseren van VvE’s, en met Zon op Nederland over kansen voor Zon in stadsdeel Noord.

Straks aan de slag met het zojuist aangeschafte VABI EPA. Volgend jaar méer energielabels maken.

Op naar een nieuw jaar ZZP in duurzame volkshuisvesting!

 

 

Bijna een jaar ‘AleidaV’

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Bijna een jaar ‘AleidaV’

loesje_loslaten

Zojuist vroeg een opdrachtgever mij per mail om een actuele CV toe te sturen. Deze kan dan in het bestand van ingehuurde zelfstandigen toegevoegd worden. Dat was voor mij een mooie gelegenheid om mijn CV, d.d. oktober 2012, weer even te bekijken.

Nu ben ik bijna een jaar actief als ‘AleidaV, ZZP in duurzame volkshuisvesting’. En zet ik mijn werkzaamheden op een rijtje, dan valt dat helemaal niet tegen.

Wat is het leuk om zo terug te kijken naar het afgelopen (bijna) jaar en te zien dat hetgeen ik voor ogen had tot nu toe blijkt te werken! Als je na 11 jaar loondienst bij grote corporaties ineens ‘los’ bent, sta je toch even raar te kijken en moet je je pad hervinden.

De mix van bewoners- en corporatie ‘look-and-feel’ zag ik zelf als mijn USP, gecombineerd met mijn kennis van en passie voor woningkwaliteit duurzaamheid in de bestaande woningbouw. En het werkt! Een mooie mix van opdrachtgevers en projecten in precies die thema’s.

Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Zeker nu ik zojuist de Troonrede met zoon Rein heb bekeken en tussen alle welklinkende zinnen hoor dat we meer en meer op onszelf zullen zijn aangewezen de komende jaren. Ik ga lekker door en heb vooralsnog lekker veel, leuk, afwisselend werk!

Woonwensen in de Staalmanpleinbuurt

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Woonwensen in de Staalmanpleinbuurt

IMAG1044

Deze week zijn we aan de slag gegaan met het omzetten van de woonwensen van zo’n 200 huishoudens in een toewijzingsschema voor de in aanbouw zijnde nieuwbouw. Op basis van woonduur, huishoudenssamenstelling en voorkeuren werden woningen toegedeeld.

Enkele bevindingen:

– galerijflat met 5 lagen : de bovenste etage heeft de grootste voorkeur, vervolgens de kopwoningen en dan de begane grond. Tussenlagen wil men liever niet (waarschijnlijk gegeven de geluids-overlast die nu in portieken wordt ondervonden)

– galerijflat met 4 lagen: dichter bij het Staalmanplein is populairder dan dichterbij de Johan Huizingalaan

– Rijtjes van 16 eengezinswoningen: de woningen het dichtst bij het uiteinde zijn populairder dan middenin de rij

 

Helaas hebben we nog niet alle bewoners kunnen blij maken….niet alle keuzes matchen met de beschikbaarheid. Er zal dus een volgende ronde komen.

 

 

 

 

 

 

Tussendoortje tussen ventilatie en woonkwaliteit

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Tussendoortje tussen ventilatie en woonkwaliteit

Vandaag een VACpunt Wonen dag. Uitgebreid het programma voor de thema-bijeenkomst ‘gezondheid en ventilatie’ doorgenomen die ik half april aan een locale VAC in Noord-Holland ga doceren.

Waarom is ventilatie belangrijk? Op mijn huisbezoeken in de Staalmanpleinbuurt kwam ik diverse ‘muffe’ en vochtige woningen tegen. Open verbrandingstoestellen zijn veelal de oorzaak, in combinatie met slecht (lees: geen) ventilatiegedrag. “Te koud voor de baby” of “ik stook niet voor de buitenlucht” zijn veelgehoorde argumenten. Maar verkeerd bewonersgedrag betekent niet automatisch dat de schuld voor vochtproblemen bij de bewoners ligt! Een systeem dat niet werkt is in principe verkeerd ontworpen, anders zou het wel werken. Oplossen van problemen in de bestaande bouw is niet eenvoudig. VACpunt Wonen richt zich ook op de nieuwbouw en toetsing van ventilatie-systemen op gebruikgemak, geluidshinder en comfort.

 

Daarna onderweg naar Driebergen waar morgen de derde dag van de Basiscursus VACwerk in de Woningbouw op het programma staat. De cursisten gaan morgen aan de slag met het stappenplan ‘schrijven van een VAC advies’ en laten dit los op een concreet bouwplan. Op de bouwplaats die de case voor de eindopdracht vormt, aan de rand van Driebergen, heb ik wat foto’s van het project-in-aanbouw gemaakt om de cursisten wat beeld voor te schotelen naast de tekeningen en plattegronden waar zij mee moeten werken.

 IMAG0898

En dan, even HEERLIJK wandelen in het mooie Driebergse bos, als extraatje, tussendoortje, cherry on the cake, zo u wilt.

 

Verhuiswensen in de Staalmanpleinbuurt

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor Verhuiswensen in de Staalmanpleinbuurt

SMP

Voor De Alliantie Amsterdam werk ik samen met 2 collega-ZZPers om de herhuisvesting van zo’n 220 huishoudens rond te krijgen. In deze fase gaan we bij de mensen langs. Hoe lang wonen ze er, wat zijn hun ervaringen over de buurt, wat zijn hun wensen t.a.v. een nieuwe woning? Een paar notities

 

Veel bewoners zeggen in eerste instantie te hebben gedacht “weg uit deze buurt, dit is de kans om naar een andere/betere buurt te verhuizen”. Echter als zij de tekeningen van de nieuwbouwwoningen zien zijn deze zo aantrekkelijk dat men toch kiest voor een goede woning in deze buurt.

 

Wat vindt men dan belangrijk? Sommige bewoners hebben nauwelijks een (manifeste) mening over hoe hun nieuwe woning eruit zou moeten zien. Balkon aan de straat of juist aan de binnentuin? Naast de lift of juist aan het eind van de galerij? Bovenste etage of juist in het midden? Naarmate we meer uitleg over de plattegronden geven gaat het leven voor de mensen en blijken ze wel degelijk voorkeuren te hebben voor bepaalde straten, ligging in het blok of oriëntatie op de zon.

 

Wie er mee mag verhuizen wordt bepaald door een flink aantal regels die gelden voor de woningmarktregio Amsterdam. Kinderen mogen wel mee verhuizen, inwonende verwanten of vrienden niet ook al wonen ze er jarenlang. Als iemand een tijdje uitgeschreven is in het Bevolkingsregister kan dit grote gevolgen hebben doordat hij/zij in sommige gevallen niet meer tot het huishouden gerekend mag worden. Waar moet men dan wonen? Lastige discussies en teleurgestelde reacties. Maar, de druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm dus we moeten uiterst zorgvuldig omgaan met het maken van uitzonderingen.

 

Dan de sociaal/economische situatie. Het merendeel van de bewoners is van allochtone afkomst. Er zijn maar weinig hoofdbewoners die de NL taal onvoldoende spreken of begrijpen. De inkomens in de buurt variëren van heel hoog tot heel heel laag. Er zijn mensen met een uitkering, zelfstandig ondernemers (taxichauffeurs vooral) en mensen in loondienst, van schoonmaak tot orthopedisch arts. Kortom een mooie mix van het stedelijk leven, ook in dit deel van Amsterdam.

 

www.staalmanplein.nl

 

 

flexibele werktijden > schaatsen op de vrijdagochtend!

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor flexibele werktijden > schaatsen op de vrijdagochtend!

Lang leve de flexibiliteit van het zelfstandig ondernemerschap…vanochtend een mooie schaatstocht gemaakt op de Dieën naar Uitdam.IMAG0821

AleidaV in space

Posted in Nieuwigheden | Reacties uitgeschakeld voor AleidaV in space

…webspace that is.

Eind oktober schreef ik mijn éenvrouwszaak in bij de KvK. Vandaag gaat mijn website, hoe onaf ook, de lucht in.

Weer een vorm die mij helpt mijn gedachten te scherpen over wat ik wil zijn en wil doen.

foto